Политика за поверителност (GDPR) Зоо Рай онлайн магазин

           Политика за поверителност  на Zoorai.net Онлайн Магазин

Настоящата Политика за защита на личните данни (“Политика за поверителност”, “Политика”) описва практиките ни по отношение на личните данни, събирани от дружество  Дорадо ЕООД и свързаните с него услуги, посредством които клиентите получават предоставяните от дружеството услуги. Във всички случаи ние ще спазваме приложимите разпоредби, свързани със защитата на лични данни в юрисдикциите, в които са достъпни нашите услуги. Настоящата Политика за поверителност е подчинена на българския Закон за защита на лични данни и на Общия регламент за защита на данните ЕС 2016/679.

Приканваме всички наши потребители и клиенти да се запознаят внимателно с настоящата политика на поверителност и защита на личните данни, и в случай че имат въпроси, да се свържат с нас. Ако по някакви причини не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в този документ, препоръчваме да НЕ използвате НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН. Фактът с изполването на нашия уеб сайт ще бъде приет като съгласие и приемане на нашата политика за защита на личните данни .

                    Длъжностно лице по защита на личните данни

                         Наименование: "Джи Ди Пи Ар Груп" ЕООД

                                            ЕИК/БУЛСТАТ : 205158593

            Седалище и адрес на управление: гр. София, ул „Клокотница“ № 2А, ет. 2, офис 7

Дружеството гарантира обработването и съхранението на данните в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните ЕС 2016/679. Дружеството се грижи за сигурността на предоставените лични данни.

Източник на личните данни са субектите на данните- клиентите на дружеството.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:
1.За предоставяне на предлаганите от дружеството услуги на клиентите;
2. За проверка на направените от клиентите поръчки и плащания;
3. За проверки при рекламации или при поискване от страна на клиентите
4. За целите на счетоводството
5. За изпращане на съобщения до електронна поща на клиентите
6. За връзка с клиентите при възникнал казус по предоставена им услуга


                      Политика за използване на „Бисквитки“

Използваме "бисквитки" и / или подобни технологии, за да анализираме поведението на клиентите, да администрираме уеб сайта, да проследяваме движенията на потребителите и да събираме информация за потребителите. Това се прави, за да персонализирате и подобрите своя опит с нас.

"Бисквитката" е малък текстов файл, съхраняван на вашия компютър. Бисквитките съхраняват информация, която се използва за подпомагане на работата на сайтовете. Само ние имаме достъп до "бисквитките", създадени от нашия уебсайт. Можете да контролирате "бисквитките" на ниво браузър. Изборът да деактивирате "бисквитките" може да възпрепятства използването на определени функции.

Използваме "бисквитки" за следните цели:

Необходими "бисквитки" - тези "бисквитки" са необходими, за да можете да използвате някои важни функции на нашия уеб сайт, като например влизане в профила. Тези "бисквитки" не събират лична информация.
Функционални "бисквитки" - тези "бисквитки" осигуряват функционалност, която прави използването на услугата по-удобно и прави възможно предоставянето на по-персонализирани функции. Например, те могат да запомнят вашето име и електронна поща в коментар формуляри, така че не е необходимо да въвеждате отново тази информация следващия път, когато коментирате.
"Бисквитки" на Google Анализ - тези "бисквитки" се използват за проследяване на използването и ефективността на уебсайта и услугите ни
Рекламни "бисквитки" - тези "бисквитки" се използват за предоставяне на реклами, които са подходящи за вас и за вашите интереси. Освен това те се използват за ограничаване на броя пъти, които виждате реклама. Те обикновено се поставят на уебсайта чрез рекламни мрежи с разрешение от оператора на уебсайта. Тези "бисквитки" запомнят, че сте посетили уебсайт и тази информация се споделя с други организации, като например рекламодатели. Често бисквитките за насочване или рекламиране ще бъдат свързани с функционалността на сайта, предоставена от другата организация.
Можете да премахвате "бисквитките", съхранени в компютъра си, чрез настройките на браузъра. Друга възможност е да контролирате някои "бисквитки" на трети страни, като използвате платформа за подобрение на поверителността, като например optout.aboutads.info или youronlinechoices.com. За повече информация относно "бисквитките" посетете allaboutcookies.org.

Използваме Google Анализ за измерване на трафика на нашия уебсайт. Google има собствена политика за поверителност, която можете да прегледате тук. Ако искате да се откажете от проследяването от Google Анализ, посетете страницата за отказване на Google Анализ.

                 Поверителност и защита на личните данни

Фирмата ни НЕ СЪБИРА И НЕ ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ, освен в случаите, в които наши клиенти или потребители на онлайн магазина  ни СЪЗНАТЕЛНО решат да ни предоставят такива данни с цел обработване на поръчките им или в отговор на техен въпрос или искане за съдействие или замяна .

В тези случаи във фирма  съблюдаваме основни принципи при обработването на лични данни, като законосъобразност; добросъвестност и прозрачност; съотносимост на обработката с целите; свеждане на данните до минимум; ограничение на съхранението и т.н.

                                 Данни които събираме

Иформацията, която  по ВАША ВОЛЯ И ЖЕЛАНИЕ сте ни предоставили:
Това може да е вашият имейл адрес, име, адрес за фактуриране - основно информация, която е необходима за доставка на услуга/продукт, издаване на фактура, напомняне за плащане  или за подобряване на потребителския ви опит с нас. Запазваме информацията, която ни предоставяте, за да коментирате или да изпълнявате други дейности на уебсайта. Тази информация включва например вашето име и имейл адрес.

Автоматично събрана информация за вас
Това включва информация, която автоматично се съхранява от "бисквитки" и други инструменти за сесии. Например информацията за вашата кошница, вашия IP адрес, историята на пазаруването (ако има такава) и т.н. Тази информация се използва за подобряване на вашето клиентско изживяване. Когато използвате нашите услуги или разглеждате съдържанието на нашия уебсайт, вашите дейности могат да бъдат регистрирани.

В случаите, в които наши клиенти  по тяхна воля ни предоставят свои лични данни, тези данни се съхраняват единствено в сроковете, нужни за отговора на зададение въпрос, изпълнението на пуснатата по тяхно желание поръчка и до нужното време за изпълнение на тази поръчка

Вие можете да редактирате, изтриете или експортнете данните си от вашият профил в сайт

            Как използваме вашите лични данни

Ние използваме вашите лични данни, за да:

предоставяме услугата. Това включва например регистрирането на профила ви; предоставяне на други продукти и услуги, които сте поискали; предоставяне на рекламни материали по ваше желание и комуникация с вас във връзка с тези продукти и услуги; комуникация и взаимодействие с вас; и за да ви уведомяваме за промени в услугите, да подобрим вашето клиентско изживяване, да изпълним задължение по закон или договор;

Ние използваме вашите лични данни на законни основания и / или с вашето съгласие.

за следните цели:

  • да ви идентифицираме;

  • да ви предоставим услуга или да ви изпратим фактура/ продукт/услуга;

  • да комуникираме  или за продажби или фактуриране;


Ние обработваме вашите лични данни, за да изпълним задълженията, произтичащи от закона и / или да използваме вашите лични данни за опции, предвидени от закона. Запазваме си правото да събираме анонимизирани данни и да използваме такива данни. Ние ще използваме данни извън обхвата на тази Политика само когато е анонимна. Запазваме Вашите платежни данни и друга информация, събрана за вас, толкова дълго, колкото е необходимо за счетоводни цели или други задължения, произтичащи от закона, но не по-дълго от това

Ще Ви информираме за всякакви допълнителни обработки и цели.

Кой друг може да има достъп до личните ви данни

Когато дружеството обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели  

     Категории получатели на данни извън дружеството.

Дружеството не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

- Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия;

- Банки за нуждите на извършвани на плащания по поръчки;

- Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция и получаване на заявените поръчки

                  Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

Право на достъп;

Право на коригиране на неточни или непълни данни;

Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

Право на ограничение на обработването;

Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до дружеството (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на дружеството.

Надзорен орган

Комисия за защита на личните данни
бул. Проф. Цветан Лазаров 2
София 1592
Тел. +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
e-mail: kzld@cpdp.bg
Website: http://www.cpdp.bg/

Запазваме си право да актуализира, изменя и допълва политиката си за защита на личните данни по всяко време, по свое решение или когато обстоятелствата го налагат, като тези промени ще бъдат обявени на тази страница.

Последната промяна е направена на 24.07.2018г.